ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការប្រឌិតរឿងនេះ


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការប្រឌិតរឿងនេះ។ ករណីនេះមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងឡើយ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល សូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជួយចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ផង។
សូមអរគុណ!!

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង