ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានចូលដល់ថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving ស្របពេលករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩


- ស.រ.អា៖ ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានចូលដល់ថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving ស្របពេលករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ និងករណីស្លាប់ និងការចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ កំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបែបនេះ ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ មានការព្រួយបារម្ភថា ក្នុងអំឡុពេលនៃថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកនេះ នឹងនាំឲ្យមានការជួបជុំគ្នាយ៉ាងកុះករ លទ្ធផលនៃការឆ្លងមេរោគ ក្រោយពេលពិធីបុណ្យរួចអាចនឹងសែនអាក្រក់ជាងនេះទៀត។


#ប្រភព CNN
#សម្រួលដោយ៖ លឹមហួយ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទថ្មី