ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ អ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩


ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ អ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលគេចវេះពីការតម្រូវឱ្យទទួលការព្យាបាល ឬការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តអំពើនេះ នឹងទទួលការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី១ឆ្នាំ ទៅ ៥ឆ្នាំ ហើយអំពើនេះនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី៥ឆ្នាំ ទៅ ១០ឆ្នាំ កាលបើបណ្តាល​ឱ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្នកដទៃ!

ហេតុនេះសូមអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រកាសស្វែងរកទាំងអស់ សូមបង្ហាញខ្លួនជាបន្ទាន់ និងអោយបានទាន់ពេលវេលា នោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានការលើកលែងឱ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលបាននូវការសម្រាលការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ!

https://t.me/TVKlocal

 

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង