ព័ត៌មានជាតិ

សូមកន្លែងលក់អាហារទាំងអស់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន នូវសេវា លក់បែបចូលអង្គុយហូបក្នុងហាង


សូមកន្លែងលក់អាហារទាំងអស់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន នូវសេវា លក់បែបចូលអង្គុយហូបក្នុងហាង (Dine In) តែអាចបន្ត លក់បែប វិចខ្ចប់ (Take away) រយៈពេល ២ អាទិត្យ ចាប់ពីថ្ងៃទីនេះ តទៅ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លង #មេរោគកូវីដ១៩ នៅ #ប្រទេសកម្ពុជា

សូមអរគុណ!

https://t.me/TVKlocal/2434

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង