ព័ត៌មានជាតិ

យើងកំពុងឈរនៅមាត់ជ្រោះនៃសោកនាដកម្មមួយក្នុងប្រទេស ដោយសារការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩


????????«យើងកំពុងឈរនៅមាត់ជ្រោះនៃសោកនាដកម្មមួយក្នុងប្រទេស ដោយសារការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-១៩»

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ប្រចាំកម្ពុជា បានព្រមានពីគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងកើតមានឡើង លុះត្រាណាតែពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលរួមសកម្មភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះ និងបន្តទៅមុខទៀត។

https://t.me/TVKlocal/2410?single

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង