ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព សូមក្រើនរំលឹក


ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព "សូមក្រើនរំលឹក! បើមិនចម្លងគេ "មិនពិន័យ" បើចម្លងគេ "គុក" សម្រាប់អ្នកដែលគេចវេស ឬគេចចេញពីកន្លែងចត្តាឡីស័ក"។

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង