ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីប្រឹក្សាមួយក្រុមដែលមិនមែនជាក្រុមរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪសថអាមេរិក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានបោះឆ្នោតយ៉ាងលើសលុប


ស.រ.អា៖ ទីប្រឹក្សាមួយក្រុមដែលមិនមែនជាក្រុមរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪសថអាមេរិក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានបោះ ឆ្នោតយ៉ាងលើសលុប គាំទ្រការប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដើម្បីបើកផ្លូវឱ្យទីភ្នាក់ងារ ផ្តល់សិទ្ធិចាក់ថ្នាំបង្ការ ដល់ប្រជាជាតិមួយនេះ ដែលបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សអស់ជាង ២៨៥,០០០នាក់ ដោយសារតែជំងឺ COVID -19 ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង