ព័ត៌មានជាតិ

សូមបួងសួង ដល់ #ប្រទេសកម្ពុជា - We pray for #Cambodia


សូមបួងសួង ដល់ #ប្រទេសកម្ពុជា - We pray for Cambodia! សូមពាក់ម៉ាស់ -​ រក្សាគម្លាត​ -​ លាងដៃ គ្រប់ពេលចេញក្រៅ ឬ សូមកុំចេញក្រៅប្រសិនបើមិនចាំបាច់!

 

https://t.me/TVKlocal/2152

 

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង