ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សេចក្ដីណែនាំបន្ថែម ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលជំងឺកូវីដ១៩


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សេចក្ដីណែនាំបន្ថែម ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងផ្សារអូរឫស្សី ក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជាង១០០នាក់។

https://t.me/TVKlocal/2091

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង