ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋការលោក Biden បានប្រកាសកាល ថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយចំនួន ២៣៥ លានដុល្លារអាម៉េរិកដល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន


-ស.រ.អា៖ រដ្ឋការលោក Biden បានប្រកាសកាលថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយចំនួន ២៣៥ លានដុល្លារអាម៉េរិកដល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន សម្រាប់ជាការចាប់ផ្តើមផ្តល់មូលនិធិឡើងវិញដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគាំពារដល់កិច្ចការជនភៀសខ្លួននិងស្តារជំនួយផ្សេងទៀតដែលបានកាត់ផ្តាច់ដោយរដ្ឋការអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង