ព័ត៌មានជាតិ

រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានមកទទួលម៉ាស៊ីនពិនិត្យរកមើលមេរោគកូវីដ-១៩


នារសៀលថ្ងៃទី ៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានមកទទួលម៉ាស៊ីនពិនិត្យរកមើលមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលជាជំនួយរបស់ភាគីថៃ ជូនដល់កម្ពុជា នៅច្រកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

https://t.me/TVKlocal/2006

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង