ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


-សេដ្ឋកិច្ច៖ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ផែនការផ្តល់កញ្ចប់ចំណាយសាធារណៈដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតCOVID-19 របស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានជំរុញឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដល់ទៅ៦ ភាគរយនៅឆ្នាំនេះ ជាអត្រាស្ទុះឡើងខ្ពស់ដ៏ឆាប់រហ័សមួយដែលកម្រនឹងមានចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ ១៩៧០ មក។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង