ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតី Biden បានក្រើនរំលឹក ពីស្ថានភាពជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩នៅទូទាំងប្រទេសថា


-ស.អា៖ លោកប្រធានាធិបតី Biden បានក្រើនរំលឹកពីស្ថានភាពជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩នៅទូទាំងប្រទេសថានៅមិនទាន់ដើរដល់ទីបញ្ចប់នៅឡើយទេ ព្រោះករណីឆ្លងមេរោគនិងអ្នកជំងឺមេរោគកូវីដ១៩នៅតែបន្តកើនឡើងទោះបីជាកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបានដំណើរការយ៉ាងរលូនក៍ដោយ។
#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង