ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការ អនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន​រយៈពេល១២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ មេសា


រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន​រយៈពេល១២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ មេសា ដេីម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩​ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងបាវិត​ ខេត្តស្វាយរៀង។

https://t.me/TVKlocal/1885

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង