ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សារព័ត៌មាននូវែលហ្សេឡង់ បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា


- នូវែលហ្សេឡង់៖ សារព័ត៌មាននូវែលហ្សេឡង់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា ប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់នឹងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ដល់អ្នកធ្វើដំណើរអូស្ត្រាលី នៅចុងសប្តាហ៍នេះ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង