ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រី បានប្រកាសថា នឹងចាប់ផ្តើមបន្ធូរបន្ថយ វិធានការរឹតបន្តឹងការពារឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩


- ហុងគ្រី៖ រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រី បានប្រកាសថានឹងចាប់ផ្តើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹងការពារឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ បន្តិចម្តងៗ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ ខណៈខ្លួនរំពឹងថា ២៥ ភាគរយនៃកំណើនប្រជាជនជាង ១០ លាននាក់របស់ខ្លូននឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ នៅត្រឹមថ្ងៃអង្គារឬនៅព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកនេះ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង