ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី ទៅលើក្រុមមន្រ្តីចិន ជុំវិញការគាបសង្កត់នៅទីក្រុងហុងកុង


- ស.រ.អា៖ សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី ទៅលើក្រុមមន្រ្តីចិន ជុំវិញការគាបសង្កត់នៅទីក្រុង ហុងកុង និងបានប្រកាសស្វាគមន៍ទទួលយកប្រជាជនហុងកុង ខណៈមេដឹកនាំនយោបាយអាមេរិក បានសំដែងការខឹង សម្បាយ៉ាងខ្លាំងលើក្រុងប៉េកាំង ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង