ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីជាបន្ទាន់ !! នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១គណៈកម្មការផ្សារអូរឫស្សីសូមជម្រាបជូនដល់ បងប្អូនអាជីវករ និងអតិថិជនទាំងអស់ដែលចេញ-ចូល


សេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីជាបន្ទាន់ !! នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១គណៈកម្មការផ្សារអូរឫស្សីសូមជម្រាបជូនដល់ បងប្អូនអាជីវករ និងអតិថិជនទាំងអស់ដែលចេញ-ចូល និងលក់ដូរក្នុងផ្សារអូរឬស្សីសូមអញ្ជើញយកសំណាកនឹងអ្នកបានយកសំណាករួចហើយត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កជាបន្ទាន់ ដោយទទួលដំណឹងថាមានបងប្អូនយើងឆ្លង២០នាក់ថែមទៀត។ សូមបងប្អូនសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់អោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
សូមអរគុណ!!!

https://t.me/TVKlocal/1818

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង