ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកំពត រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ លេីស្ត្រីម្នាក់នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត


អាជ្ញាធរខេត្តកំពត រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩លេីស្ត្រីម្នាក់នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

https://t.me/TVKlocal/1802

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង