ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំង សម្រេចបិទការចេញ ចូលជាបណ្ដោះ


រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំង សម្រេចបិទការចេញ ចូលជាបណ្ដោះអាសន្នគ្លីនិកព្យាបាលជំងឺទូទៅនិងកុមា០(វជ្ជ.ប៉ុល ប៊ូ) ស្ថិតនៅ ភូមិផ្សារឆ្នាំង សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង