ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មានរបស់​រដ្ឋបាល​ខេត្តកែប​​ ស្តី​ពី​ ករណី​ជាសះស្បើយ​ស្រ្តី​ម្នាក់​ពី​ជំងឺ​កូវីដ​ ១៩​ !


សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មានរបស់​រដ្ឋបាល​ខេត្តកែប​​ ស្តី​ពី​ ករណី​ជាសះស្បើយ​ស្រ្តី​ម្នាក់​ពី​ជំងឺ​កូវីដ​ ១៩​ !

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង