ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ


ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ស្តីពីករណីបុរសជនជាតិចិនអាយុ​ ៤២ឆ្នាំ​ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ ៖ https://t.me/TVKlocal/1743

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង