ព័ត៌មានជាតិ

ដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា


រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាករណីឈ្មោះញឹក សុជា នៅខេត្តរតនគីរី មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសុំកែតម្រូវ គឺមិនមានជំងឺកូវីដ 19នោះទេ ។ សូមបងប្អូនបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានសុខា ភិបាល និង អនុសាសន៍ ៣ កុំ ៣ ការពារ អោយបានខ្ជាប់ខ្ជួន ។ សូមអរគុណ ???? https://t.me/TVKlocal/1741

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង