ព័ត៌មានជាតិ

នៅខណៈវេលាយប់នេះ ការអនុវត្ត វិធានការណ៍រដ្ឋបាលផ្អាកការធ្វើចរាចរបានចូលជាធរមាន តាមដងផ្លូវមានសភាពស្ងាត់ល្អ


នៅខណៈវេលាយប់នេះ ការអនុវត្តវិធានការណ៍រដ្ឋបាលផ្អាកការធ្វើចរាចរបានចូលជាធរមាន តាមដងផ្លូវមានសភាព ស្ងាត់ល្អ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភព : មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ

https://t.me/TVKlocal/1474

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង