ព័ត៌មានជាតិ

ចំពោះអ្នកដែលធ្វេីការចេញក្រោយម៉ោង​ ៨:០០នាទីយប់ ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ និងត្រូវពាក់កាតជាប់ខ្លួន ចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី០១​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ


ចំពោះអ្នកដែលធ្វេីការចេញក្រោយម៉ោង​ ៨:០០នាទីយប់ ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ និងត្រូវពាក់កាតជាប់ខ្លួន ចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី ០១​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ​ ។ សូមចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចនេះ​ !!! ចំពោះអ្នកបំពានបម្រាមគោចរនេះ​ នឹងត្រូវឃាត់យាន្តយន្ត​ យកមករក្សាទុក​ ហេីយត្រូវឲ្យធ្វេីចត្តាឡីស័ក​ នៅផ្ទះរយ:ពេល១៤ថ្ងៃ​ បេីមិនអនុវត្តតាម​ នោះសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការណ៍តាមច្បាប់​ ។ https://t.me/TVKlocal/1465

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង