ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កងទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា កោះតៃវ៉ាន់បានសម្រេចចិត្តទិញកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លោងលើ អាកាសជំនាន់ថ្មី


-តៃវ៉ាន់៖ កងទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា កោះតៃវ៉ាន់បានសម្រេចចិត្តទិញកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លោងលើ អាកាសជំនាន់ថ្មីដែលមានអនុភាពខ្លាំងជាងមុន ដើម្បីបង្កើនកម្លាំងការពារប្រឆាំង នឹងការគំរាមកំហែងពីភាគីចិន ។ ប្រភព SCMP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង