ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំដល់បុគ្គលិកបំរើការលើ យន្តហោះម្នាក់


-វៀតណាម៖ តុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំដល់បុគ្គលិកបំរើការលើ យន្តហោះម្នាក់ របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍វៀតណាមបន្ទាប់ពីលោកបានរំលោភបំពានបទបញ្ជាឲ្យធ្វើចាត្តាឡីស័ក និងបានចម្លង មេរោគកូវីដ១៩ទៅអ្នកដទៃ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង