ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken កាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវដល់ ក្រុមហ៊ុន អន្តរជាតិឲ្យពិចារណា


-ស.រ.អា៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken កាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវដល់ ក្រុមហ៊ុន អន្តរជាតិឲ្យពិចារណាកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាសហគ្រាសណាដែលគាំទ្រដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង