ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការិយាល័យរបស់លោកអធិការបតី Sebastian Kurz បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ កាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- អូទ្រីស៖ ការិយាល័យរបស់លោកអធិការបតី Sebastian Kurz បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ កាលពី ថ្ងៃអង្គារ ថាប្រទេសអូទ្រីសកំពុងចរចាជាមួយក្រុងមូស្គូ ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង Sputnik V ចំនួនមួយលានដូស។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង