ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃត្រូវគេរាយការណ៍ ថាបានបង្ខំឲ្យ ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាង ២,០០០ នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅ មីយ៉ាន់ម៉ាវិញ


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ថៃត្រូវគេរាយការណ៍ ថាបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាង ២,០០០ នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅ មីយ៉ាន់ម៉ាវិញបន្ទាប់ ពីពួកគេបានព្យាយាមភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកំណើត ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនលើក ដែលធ្វើ ឡើងដោយរបបយោធា នៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេស ។ ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង