ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានថ្កោលទោស


- ស.រ.អា៖ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានថ្កោលទោសចំពោះ ការសម្លាប់បង្ហូរ ឈាមយ៉ាងរង្គាល លើក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងថាជារឿងមិនអាចលើកលែងទោស ឲ្យបាន បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា បានសម្លាប់មនុស្សជាង ១០០ នាក់ ក្នុងនោះមានកុមារ ៧នាក់ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង