ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា បានបាញ់ប្រហារទៅក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈប្រជាជន នៅទូទាំងប្រទេស


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា បានបាញ់ប្រហារទៅក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈប្រជាជន នៅទូទាំងប្រទេសបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាន់ទុក្ខមនុស្ស ១១៤ នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ នៅមុននេះមួយថ្ងៃនៅក្នុងការ បង្ក្រាបដ៏អាក្រក់បំផុត លើការតវ៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធា កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង