ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានច្រានចោលការរិះគន់វ៉ាក់សាំង Sputnik V របស់


រុស្ស៊ី៖ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានច្រានចោលការរិះគន់វ៉ាក់សាំង Sputnik V របស់ សហគមន៍អន្តរជាតិ ដោយលោកបានប្រកាសថា លោកនឹងចាក់ថ្នាំបង្ការនេះ ដោយខ្លួនឯងនៅសប្តាហ៍នេះ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង