ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិក និងចិន កំពុងជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខគ្នាជាលើកដំបូង


មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិក និងចិន កំពុងជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខគ្នាជាលើកដំបូង ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Joe Biden បាបឡើងកាន់អំណាច ប៉ុន្តែភាគីទាំង២ ហាក់ដូចជាប្រកាន់នូវជំហរដ៏រឹងទទឹងរៀងៗខ្លួន ក្នុងកិច្ចចរចានេះ ដោយមិនមាន ដំណោះស្រាយណាមួយទេ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ រួមទាំងជម្លោះបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង