ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសស៊ែបប៊ី បានចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិន ចំនួនជាង ២ លានដូស


ស៊ែប៊ី៖ ប្រទេសស៊ែបប៊ី បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិន ចំនួនជាង ២លាន ដូសបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយពន្លឿនយុទ្ធនាការកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់ប្រទេសនេះ ។ ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង