ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា សមាគមព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនា ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា


-មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា សមាគមព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនា ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ាបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលយោធាឲ្យ បញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើក្រុមបាតុករនិងការធ្វើទារុណកម្មព្រមទាំងការ កាប់សម្លាប់ ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ក្នុងចលនាបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី១ខែកុម្ភៈ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង