ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាអាច នឹងប្រកាន់ជំហរដ៏តឹងរ៉ឹងរៀងៗខ្លួន


-សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាអាចនឹងប្រកាន់ជំហរ ដ៏តឹងរ៉ឹងរៀងៗខ្លួនក្នុងអំឡុង កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍រវាងក្រុមអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ របស់ពួកគេដែលនឹងធ្វើឡើងនៅអាឡាស្កា ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍ជឿជាក់ ថាវានឹង មានភាព ប្រសើរឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយនេះរវាងភាគីទាំងពីរ ។ ប្រភព SCMP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង