ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូ នឹងស្ទុះងើបឡើងវិញ តាមរយៈការទទួលចុះកង់ត្រាបញ្ជា ទិញដ៏ច្រើនលើស លុបនៅត្រីមាសនេះ


- សេដ្ឋកិច្ច៖ សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូ នឹងស្ទុះងើបឡើងវិញ តាមរយៈការទទួលចុះកង់ត្រាបញ្ជា ទិញដ៏ច្រើនលើស លុបនៅត្រីមាសនេះ ដោយសារព័ត៌មានអំពីក្តីសង្ឃឹមនៃវ៉ាក់សាំងការពារ នឹងមានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ នេះបើយោងតាម ការស្ទង់មតិរបស់រ៉យទ័រ ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីផលិតផលក្នុងស្រុក សរុបរបស់ប្លុកនេះ នឹងវិលត្រឡប់ទៅដូចកាលពី ពេលមុនមានវិបត្តិ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង