ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថា ខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនខ្លួន


- ចិន៖ ក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថា ខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនខ្លួន នៅក្នុងប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា បន្ទាប់ពីរោងចក្រចិនជាច្រើន ត្រូវបានគេវាយប្រហារ ចំពេលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវ ទៅលើបាតុកម្មគាំ ទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គោន ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង