ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យ៉ាងហោចណាស់អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ ៥ នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ នៅទូទាំង ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា


មីយ៉ាន់ម៉ា៖ យ៉ាងហោចណាស់អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ ៥ នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃ ចន្ទ នៅពេលដែលក្រុមបាតុករបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើបាតុកម្ម តាមផ្លូវវិញមួយថ្ងៃ បន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់ យ៉ាងរង្គាលចាប់ តាំងពីយោធាបានដណ្តើមអំណាច ពីមេដឹកនាំស៊ីវិលលោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង