ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខ មីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយ៉ាងតិច ២២ នាក់


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខ មីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយ៉ាងតិច ២២ នាក់នៅជាយក្រុង Hlaingthaya ដែលជាតំបន់ក្រីក្រមួយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពី រោងចក្រហិ រញ្ញប្បទានមួយរបស់ចិនត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញនៅទីនោះ ។ ប្រភព CNA News

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង