ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៣,៧៤៩នាក់


ហ្វីលីពីន ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៣ ៧៤៩នាក់ ដែលជាចំនួនកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរបាយការណ៍ឆ្លងប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈពេលជិត ៦ ខែមកនេះនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៦៣ នាក់ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង