ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវជាឯកច្ឆន្ទឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរដ្ឋប្រហារយោធា នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា


-មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវជាឯកច្ឆន្ទឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរដ្ឋប្រហារយោធា នៅ ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះអំពើហឹង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធី និងបាន អំពាវនាវឱ្យមានការអត់ធ្មត់បំផុតពីសំណាក់យោធា ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង