ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អតីតសមាជិកសភាម្នាក់បាននិយាយថា


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ អតីតសមាជិកសភាម្នាក់បាននិយាយថា មន្រ្តីម្នាក់មកពីគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ (NLD) របស់ លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានយោធា ចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង