ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃ អង្គារបានថ្កោលទោសប៉ូលិសហ្វីលីពីន ដែលបានសម្លាប់សកម្មជន ៩ នាក់


ហ្វីលីពីន ៖ អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្កោលទោសប៉ូលិសហ្វីលីពីន ដែលបានសម្លាប់សកម្មជន ៩ នាក់ នៅក្នុងការវាយឆ្មក់បង្ក្រាបក្រុមបះបោរដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមួយក្រុម កាលពីសប្តាហ៍មុន និងបានជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរជៀសវាង វោហារសាស្ត្រ ដែលអាចនាំឱ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង