ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា បានឃុំខ្លួនក្រុមបាតុករវ័យក្មេងរាប់រយនាក់ទាំងយប់


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា បានឃុំខ្លួនក្រុមបាតុករវ័យក្មេងរាប់រយនាក់ទាំងយប់ ក្នុងសង្កាត់មួយនៅទីក្រុង យ៉ាងហ្គោន និងបានគំរាមតាមប្រមាញ់ពួកគេដល់ក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ នៅស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិក និងអង្គការ សហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវឱ្យដោះលែងពួកគេ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង