ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីល កាលពីថ្ងៃចន្ទបាន ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Pfizer បញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-១៩


ប្រេស៊ីល ៖ រដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីល កាលពីថ្ងៃចន្ទបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Pfizer បញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-១៩ មក ឲ្យប្រេស៊ីលឲ្យឆាប់តាមដែលអាចបាន ហើយគ្រោងនឹងទិញថ្នាំបង្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បន្ថែមទៀតពីប្រទេស ផ្សេងៗ ទៀត ដោយសារករណីឆ្លងមេរោគលើកទី២ ដ៏ខ្លាំងក្លាបានជំរុញឲ្យប្រទេសនេះ ត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជា បន្ទាន់ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង