ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក TVGE មួយបានរាយការណ៍ថា


អេក្វាទ័រហ្គីណេ ៖ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក TVGE មួយបានរាយការណ៍ថា យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស ២០នាក់ បានស្លាប់ និងជាង ៤០០ នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាប់ៗគ្នាមួយ នៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុង ទីក្រុង Bata នៃប្រទេស Equatorial Guinea កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង