ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បានព្យាយាមផ្ទេរទឹកប្រាក់ប្រហែល ១ ពាន់លានដុល្លារ


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បានព្យាយាមផ្ទេរទឹកប្រាក់ប្រហែល ១ពាន់លានដុល្លារ ដែលបានតម្កល់នៅ ធនាគារ បម្រុងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក បន្ទាប់ពីបានដណ្តើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ តែត្រូវក្រុមមន្រ្តីសហរដ្ឋអាមេរិក បង្កកប្រាក់ នេះឡើង នេះបើយោងតាមមនុស្ស ៣នាក់ដែលដឹងពីបញ្ហានេះ រួមទាំងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផងដែរ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង