ព័ត៌មានកីឡា

ពិធីបំពាក់មេដាយមាស​ កីឡាការិនី វ៉ិត ចន្ថា វិញ្ញាសាលោតចម្ងាយ និងរត់៤០០ម៉ែត្រ។ កីឡាការិនី ងួន រតនា រត់ ៤០០ម៉ែត្រ មេដាយប្រាក់។ កីឡារិនី ស្រ៊ុន ប៊ុនថេង រត់៤០០ម៉ែត្រ មេដាយសំរឹទ្ធ។ កីឡាករ ប៊ុង ហុង រត់៤០០ម៉ែត្រ មេដាយសំរឹទ្ធ។


 

ព័ត៌មានកីឡា

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទថ្មី